Na projekt Vybavení prototypové dílny společnosti UNIS – JAKOS, s.r.o. je poskytována finanční podpora Evropské unie, prostřednictví OPPIK.

Název operačního programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory: Potenciál – Výzva IV.

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012261

Datum zahájení projektu: 23. 11. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

Popis projektu: Projekt řeší rozšíření kapacity VaV zázemí společnosti JAKOS – UNIS, s.r.o., které se zabývá projekcí a vývojem komponent, technologií a zařízení převážně pro gastro provozy, zdravotnictví, apod. Společnost disponuje vlastní VIK, stávající kapacity je nutné doplnit o technologii, která zajistí flexibilní reakci na nové trendy na trhu a posun do kategorie produktů s vyšší technologickou a kvalitativní úrovní. Rozšíření přispěje také rozvoji efektivní spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou.

Finanční náročnost projektu: 7.000.000,- Kč

Podíl finanční účasti UNIS – JAKOS, s.r.o.: 3.500.000,- Kč